Description

de behandeling van een individu of een groep op een manier die de betrokkene waarschijnlijk grotere voordelen, een betere toegang tot middelen, meer rechten, betere kansen of meer status biedt dan een ander individu of een andere groep.

Additional notes and information

Voorkeursbehandeling ten aanzien van vrouwen en mannen vereist dat specifieke maatregelen worden genomen die niet als discriminerend worden beschouwd en waarbij sprake is van expliciete voordelen (voorrang) voor een van de seksen. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om achterstandssituaties aan te pakken en hindernissen voor gelijkheid van vrouwen en mannen weg te nemen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie sprak in de zaak Kalanke van 'automatische' voorrang en 'absolute en onvoorwaardelijke' voorrang.