Description

požiūris į asmenį ar asmenų grupę, galintis nulemti didesnę naudą, geresnes galimybes, teises arba statusą lyginant su kitu asmeniu arba asmenų grupe

Additional notes and information

Palankesnių sąlygų, kas liečia moteris ir vyrus, sudarymas reikalauja specialiųjų priemonių, kurios nėra laikomos diskriminuojančiomis ir teikiančiomis aiškią naudą (pirmenybę) vienai iš biologinių lyčių. Tokios priemonės yra skirtos spręsti nepalankias situacijas ir šalinti lyčių lygybės kliūtis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Kalankės (Kalanke) byloje vartojo sąvokas „automatiniai“ prioritetai ir „absoliutūs ir besąlygiški" prioritetai.