Description

Yksittäisen henkilön tai henkilöryhmän kohtelu tavalla, joka todennäköisesti johtaa suurempiin etuuksiin, saatavuuteen, oikeuksiin, mahdollisuuksiin tai asemaan kuin muilla henkilöillä tai henkilöryhmillä

Additional notes and information

Naisia ja miehiä koskeva erityiskohtelu edellyttää sellaisten erityistoimenpiteiden hyväksymistä, joita ei katsota syrjiviksi ja joissa on yksiselitteisiä etuja jommallekummalle sukupuolelle. Kyseisten toimenpiteiden tarkoituksena on käsitellä haitallisia tilanteita ja poistaa sukupuolten tasa-arvon esteitä. Euroopan unionin tuomioistuin käytti asiassa Kalanke termejä "automaattiset" painopisteet ja "absoluuttiset ja ehdottomat" painopisteet.