Description

behandling av en individ eller en grupp av individer på ett sätt som sannolikt kan leda till mer fördelar, tillträde, rättigheter, möjligheter eller status än för en annan individ eller grupp av individer

Additional notes and information

Förmånsbehandling när det gäller kvinnor och män kräver att man antar särskilda åtgärder som inte anses diskriminerande och innefattar uttryckliga fördelar (företräden) för ett av könen. Sådana åtgärder syftar till att ta itu med missgynnade situationer och avlägsna hinder för jämställdhet. I Kalanke-fallet använde sig Europeiska unionens domstol av termerna ”automatiska” företräden och ”undantagslösa och ovillkorliga” företräden.