Description

Приступ једном појединцу или групи појединаца који ће вероватно довести до већих користи, приступа, права, могућности или статуса него приступ према другом појединцу или групи појединаца.

Additional notes and information

Преференцијални третман у односу на жене и мушкарце захтева усвајање посебних мера које се не сматрају дискриминаторним и укључују експлицитне бенефиције (преференције) за један од пола. Такве мере су намењене решавању ситуација појединаца у неповољном положају и уклањању препрека родној равноправности. Суд Европске уније, у случају Каланке, користио је изразе „аутоматскиˮ приоритети и „апсолутни и безусловниˮ приоритети.