Description

Приступ једном појединцу или групи појединаца који ће вјероватно довести до већих користи, приступа, права, могућности или статуса него приступ према другом појединцу или групи појединаца. Преференцијални третман у односу на жене и мушкарце захтијева усвајање посебних мјера које се не сматрају дискриминаторним и укључују експлицитне бенефиције (преференције) за један од полова. Такве мјере су намијењене рјешавању ситуација појединаца у неповољнијем положају и уклањању препрека родној равноправности. Суд Европске уније, у случају Каланке, користио је изразе „аутоматски” приоритети и „апсолутни и безусловни” приоритети.