Description

cóir a thugtar ar dhuine aonair nó grúpa daoine aonair ar bhealach ar dócha go dtiocfaidh sochair, rochtain, cearta, deiseanna nó stádas níos fearr dóibh siúd ná atá ag duine aonair nó grúpa daoine aonair eile

Additional notes and information

Éilíonn cóir fhabhrach maidir le mná agus fir go nglacfaí bearta sonracha nach meastar a bheith idirdhealaitheach agus a bhaineann le buntáistí (roghanna) follasacha do cheann amháin de na gnéasanna. Tá sé mar aidhm ag bearta den sórt dul i ngleic le cásanna faoi mhíbhuntáiste agus bacainní ar chomhionannas inscne a chealú. D'úsáid Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i gcás Kalanke, na téarmaí tosaíochtaí 'uathoibríocha' agus tosaíochtaí 'absalóideacha agus neamhchoinníollacha'.