Description

behandling af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner på en sådan måde, at de kan opnå større fordele, nemmere adgang, mere vidtrækkende rettigheder, bedre muligheder og højere status end andre enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner

Additional notes and information

Fortrinsbehandling af kvinder og mænd kræver vedtagelse af specifikke foranstaltninger, der ikke betragtes som diskriminerende, og som indebærer udtrykkelige fordele (præferencer) for et af kønnene. Sådanne foranstaltninger har til formål at afhjælpe situationer, hvor nogle er dårligere stillet, og fjerne hindringer for ligestilling mellem kønnene. Den Europæiske Unions Domstol benyttede i Kalanke-sagen ordene "automatiske" prioriteter og "absolutte og ubetingede" prioriteter.