Description

egy személlyel vagy személyek egy csoportjával szemben alkalmazott olyan bánásmód, amely valószínűsíthetően nagyobb előnyökhöz, kedvezőbb hozzáféréshez, jogokhoz, lehetőségekhez vagy státuszhoz vezethet, mint amelyek egy másik személyt vagy személyek egy másik csoportját megilletnek

Additional notes and information

A nőkkel és férfiakkal szembeni kedvezményes elbánáshoz olyan különleges intézkedések elfogadása szükséges, amelyek nem tekinthetők megkülönböztető jellegűnek, és kifejezett előnyöket (kedvezményeket) jelentenek valamelyik nem számára. Ezek az intézkedések a hátrányos helyzetek kezelését és a nemek közötti egyenlőség akadályainak megszüntetését célozzák. Az Európai Unió Bírósága a Kalanke-ügyben az „automatikus” elsőbbség és az „abszolút és feltétlen” elsőbbség fogalmát használta.