Description

traktowanie jednostki lub grupy jednostek w sposób, który może prowadzić do większych korzyści, dostępu, praw, szans lub statusu niż u innych jednostek lub grup jednostek

Additional notes and information

Preferencyjne traktowanie w stosunku do kobiet i mężczyzn wymaga przyjęcia środków szczególnych nieuznawanych za dyskryminacyjne oraz uwzględniających jednoznaczne korzyści (preferencje) jednej z płci. Takie środki mają przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom i usuwać bariery na drodze do równości płci. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kalanke użył terminów „automatyczne” pierwszeństwo i „absolutne i bezwarunkowe pierwszeństwo”.