Description

ühe inimese või inimrühma kohtlemine viisil, mis võib talle tuua suuremat kasu, juurdepääsu, õiguseid, võimalusi või staatust kui teisele inimesele või inimrühmale

Additional notes and information

Naiste ja meeste eelistatud kohtlemiseks on vaja võtta teatud meetmed, mida ei peeta diskrimineerivaks ja mis toovad selget kasu ühele soole. Sellised meetmed on ebasoodsate olukordade jaoks ja eemaldavad soolise võrdõiguslikkuse tõkkeid.