Description

Право запослених да буду третирани достојанствено и са поштовањем, у безбједном радном окружењу, без сексуалног узнемиравања или било које друге врсте узнемиравања и облика родно заснованог насиља.