Description

pravo svih zaposlenika da se prema njima ophodi dostojanstveno i s poštovanjem, a posebno da se nalaze u sigurnom radnom okruženju u kojem nema seksualnog uznemiravanja ili drugog rodno uvjetovanog nasilja