Description

Kõikide töötajate õigus austavale ja väärikale ning seksuaalsest või muudest ahistamise vormidest ja muust soopõhisest vägivallast vabale kohtlemisele töökohal