Description

samtliga arbetstagares rätt att behandlar med värdighet och respekt och i synnerhet att åtnjuta en säker arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier, trakasserier och andra könsrelaterade våldshandlingar