Description

Pravo zaposlenih da budu tretirani dostojanstveno i sa poštovanjem, u sigurnom radnom okruženju, bez seksualnog uznemiravanja ili bilo koje druge vrste uznemiravanja i oblika rodno zasnovanog nasilja.