Description

право на сите вработени да бидат третирани достоинствено и со почит, а особено и да работат во безбедна работна средина без присуство на сексуално или какво било друго вознемирување, или некој друг вид родово базирано насилство.