Description

právo všech zaměstnanců na důstojné zacházení a úctu, a zejména právo na bezpečné pracovní prostředí, v němž nedochází k sexuálnímu či jinému obtěžování ani k jinému genderově podmíněnému násilí