Description

Сексуално узнемиравање је облик родно заснованог насиља који обухвата радње нежељеног физичког, вербалног или невербалног понашања сексуалне природе, које имају за циљ или ефекат кршење достојанства жртве и стварање застрашујуће, непријатељске, деградирајуће, понижавајуће или увредљиве животне средине. Видети такође: жртва, преживела/ли

Additional notes and information

Акти сексуалног узнемиравања обично се изводе у контексту злоупотребе положаја, обећања награде или претње одмаздом