Description

Seksualno uznemiravanje je oblik rodno zasnovanog nasilja koji obuhvata radnje neželjenog fizičkog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja seksualne prirode, koje imaju za cilj ili efekat kršenje dostojanstva žrtve i stvaranje zastrašujuće, neprijateljske, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljive životne sredine.

Additional notes and information

Akti seksualnog uznemiravanja obično se izvode u kontekstu zloupotrebe položaja, obećanja nagrade ili prijetnje odmazdom.