Description

form av könsrelaterat våld som innefattar handlingar av oönskat fysiskt, verbalt eller icke-verbalt beteende av sexuell natur med syftet eller följden att kränka offrets värdighet och skapa en skrämmande, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande miljö

Additional notes and information

Handlingar som avser sexuella trakasserier utförs vanligtvis i samband med maktmissbruk, utlovande av belöning eller under hot om vedergällning.