Description

forma przemocy ze względu na płeć obejmująca niepożądane zachowania fizyczne, werbalne i niewerbalne o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest pogwałcenie godności ofiary oraz stworzenie nieprzyjaznego, wrogiego, poniżającego, upokarzającego lub obraźliwego środowiska

Additional notes and information

Do aktów molestowania seksualnego dochodzi zwykle w kontekście nadużywania władzy, obietnicy nagrody lub groźby odwetu.