Description

jakákoli forma nevítaného verbálního, neverbálního nebo fyzického chování sexuální povahy, jejichž účelem či důsledkem je narušení důstojnosti oběti a zejména vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího či urážlivého prostředí.

Additional notes and information

K sexuálnímu obtěžování zpravidla dochází v souvislosti se zneužitím moci, pod příslibem odměny nebo pod pohrůžkou odvety.