Description

oblik rodno uvjetovanog nasilja koje obuhvaća neželjeno fizičko, verbalno ili neverbalno ponašanje seksualne prirode, koje ima svrhu ili učinak nasilja nad dostojanstvom žrtve i stvaranja situacije zastrašivanja, neprijateljstva, degradacije, poniženja ili uvrede

Additional notes and information

Djela seksualnog uznemiravanja obično se događaju u kontekstu zloupotrebe moći, obećanja, nagrade ili prijetnje osvetom.