Description

vorm van gendergerelateerd geweld dat ongewenst fysiek, verbaal of non-verbaal gedrag van seksuele aard omvat, dat ten doel heeft afbreuk te doen aan de waardigheid van het slachtoffer eneen intimiderende, vijandige, vernederende of kwetsende omgeving te creëren, of dat effect heeft.

Additional notes and information

Daden van seksuele intimidatie worden gewoonlijk uitgevoerd in de context van machtsmisbruik, de belofte van een beloning of de dreiging met represailles.