Description

forma ta’ vjolenza bbażata fuq il-ġeneru li tinkorpora atti ta’ kondotta fiżika, verbali jew mhux verbali mhux mixtieqa ta’ natura sesswali, li jkollha l-għan jew l-effett li tmur kontra d-dinjità tal-vittma u toħloq ambjent ta’ intimidazzjoni, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv

Additional notes and information

Atti ta' fastidju sesswali huma, tipikament, imwettqa fil-kuntest ta' abbuż ta' poter, wegħda ta' kumpens jew theddida ta' ritaljazzjoni.