Description

dzimumbalstītas vardarbības veids, kas aptver negribētas fiziskas, verbālas vai neverbālas seksuāla rakstura darbības, kuru mērķis vai rezultāts ir upura cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, degradējošas, pazemojošas vai aizvainojošas vides radīšana

Additional notes and information

Seksuālas uzmākšanās aktus parasti veic, ļaunprātīgi izmantojot varu, atlīdzināšanas solījumus vai atriebības draudus.