Description

oblika nasilja na podlagi spola, ki zajema dejanja neželenega telesnega, verbalnega ali neverbalnega ravnanja spolne narave, ki so namenjena ali učinkujejo kot kršitev dostojanstva žrtve in ustvarjajo zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje

Additional notes and information

Dejanja spolnega nadlegovanja se navadno izvajajo v kontekstu zlorabe moči, obljube nagrade ali grožnje s povračilnim ukrepom.