Description

Soopõhise vägivalla vorm, mis hõlmab sugulise iseloomuga soovimatut kehalist, sõnalist või mittesõnalist käitumist, mille eesmärk on rikkuda ohvri väärikust ja luua hirmutav, vaenulik, alandav või ründav keskkond

Additional notes and information

Seksuaalne ahistamine toimub tavaliselt võimu kuritarvitades, mingisugust tasu lubades või kättemaksuga ähvardades.