Description

skutočná dominancia jedného pohlavia v konkrétnom povolaní alebo vyšší podiel jedného pohlavia vzhľadom na očakávaný podiel

Additional notes and information

Keďže ženy majú tendenciu napríklad byť nedostatočne zastúpené v rámci zamestnaného obyvateľstva, ich očakávaný podiel na jednom povolaní by mohol byť nižší ako u mužov, ak by boli rozdelené rovnako ako muži vo všetkých povolaniach. V praxi môže byť problematické sformulovať rodovú segregáciu, pretože hlavným dôvodom, prečo ženy predstavujú menej ako 50 % pracovnej sily, je rodová deľba domácej práce a neprimeraný podiel ženy na neplatenej starostlivosti a domácej práci. Preto primerané počiatočné očakávanie v oblasti rodovej rovnosti je zmerať segregáciu tak, že sa meraním stanoví, či sa jedno alebo druhé pohlavie väčšinou zaoberá plnením si svojich povinností alebo prácou na pracovisku (v absolútnom vyjadrení).