Description

az egyik nem tényleges többsége valamely konkrét foglalkozásban vagy az egyik nemnek a várható arányához képest magasabb aránya

Additional notes and information

Így például mivel a nők összességében jellemzően alulreprezentáltak a foglalkoztatott népesség körében, egy adott foglalkozáson belül a várható arányuk alacsonyabb lehetne a férfiakénál , amennyiben valamennyi foglalkozásban egyenlő lenne a megoszlásuk. A gyakorlatban a nemi alapú szegregáció arányaiban történő megragadása problematikus lehet, mivel a nők foglalkoztatott munkaerőn belüli, jellemzően 50%-nál alacsonyabb arányának fő oka a házimunka nemek közötti egyenlőtlen megosztása, valamint a nők nem fizetett gondozási és házimunkán belüli aránytalanul magas hányada. Ezért a nemek közötti egyenlőség tekintetében az észszerű kiindulópont a szegregáció mértékének az alapján történő mérése, hogy (abszolút értékben) többségben van-e valamelyik nem egy adott foglalkozásban vagy munkahelyen.