Description

dejanska prevlada enega spola v določenem poklicu ali večji delež enega spola glede na pričakovani delež

Additional notes and information

Ker so ženske na primer na skupni ravni zaposlenega prebivalstva premalo zastopane, je lahko njihov pričakovani delež v posameznem poklicu nižji od deleža moških, če bi bile med vsemi poklici razporejene na enak način kot moški. V praksi je lahko pojmovanje spolne segregacije v relativnem smislu problematično, saj je glavni razlog za to, da ženske predstavljajo manj kot 50 % zaposlenih, spolna delitev dela v gospodinjstvu in nesorazmeren delež neplačanega ženskega skrbstvenega in gospodinjskega dela. Zato je razumno začetno pričakovanje enakosti spolov, da se segregacija izmeri tako, da se izmeri, ali je v določenem poklicu ali na delovnem mestu v večini en spol ali drugi (v absolutnem smislu).