Description

faktinis vienos biologinės lyties dominavimas kurioje nors konkrečioje profesinėje srityje arba didesnė vienos biologinės lyties asmenų proporcinė dalis, palyginti su tikėtina dalimi

Additional notes and information

Pavyzdžiui, pagal bendrą užimtų gyventojų rodiklį moterys dažniausiai yra atstovaujamos nepakankamai, todėl tikėtina jų atstovavimo dalis atskirose profesijose gali būti mažesnė nei vyrų, jeigu jos visose profesijose pasiskirstys taip, kaip vyrai. Praktikoje gali būti sudėtinga nustatyti lyčių segregaciją pagal santykinius rodiklius, nes pagrindinė priežastis, kodėl moterys dažniausiai sudaro mažiau nei 50 proc. tam tikros profesinės srities darbuotojų, yra buities darbų pa(si)dalijimas tarp lyčių ir tai, kad moterims tenka neproporcingai didelė neapmokamų priežiūros ir namų ruošos darbų dalis. Todėl segregacijos įvertinimas matuojant (absoliučiais skaičiais), kuri iš biologinių lyčių dominuoja profesinėje srityje arba darbovietėje, yra pagrįstas pradinis lūkestis siekiant lyčių lygybės.