Description

rzeczywista przewaga jednej płci w określonym zawodzie lub wyższy udział jednej płci w stosunku do oczekiwanego udziału

Additional notes and information

Przykładowo, jako że kobiety bywają zbiorczo niedostatecznie reprezentowane w populacji osób zatrudnionych, ich oczekiwany udział w danym zawodzie może być niższy niż u mężczyzn, jeżeli ich rozkład we wszystkich zawodach jest taki sam jak w przypadku mężczyzn. W praktyce rozumienie segregacji opartej na płci w kategoriach względnych może być problematyczne, ponieważ głównych powodem, dla którego kobiety stanowią mniej niż 50 % zatrudnionej siły roboczej jest podział obowiązków domowych ze względu na płeć i nieproporcjonalny udział kobiet w pracy bezpłatnej i domowej. Tym samym rozsądnym oczekiwaniem początkowym dotyczącym równości płci jest pomiar segregacji na podstawie tego, czy jedna płeć stanowi większość w zawodzie lub miejscu pracy (w ujęciu bezwzględnym).