Description

Родна сегрегација према занимању може се разматрати у апсолутном смислу – то јест, стварној доминацији једног пола у одређеном занимању – или у релативном смислу, односно већем удјелу једног пола у односу на очекивани удио. На примјер, како су жене углавном заступљене на збирном нивоу међу запосленим становништвом, њихов очекивани удио у једном занимању могао би бити мањи од удјела мушкараца ако би биле распоређене на исти начин као и мушкарци у свим занимањима. У пракси, конципирање родне сегрегације у релативном смислу може бити проблематично, јер главни разлог зашто постоји тенденција да жене чине мање од 50% запослене радне снаге јесте родна подјела кућног рада и несразмјеран удио жена у неплаћеном збрињавању и кућном раду. Према томе, оправдано је почетно одређивање родне равноправности мјерењем сегрегације, тако да се установи да ли је један или други пол у већини у неком занимању или на радном мјесту (у апсолутним вриједностима).