Description

Родна сегрегација према занимању може се разматрати у апсолутном смислу - то јест, стварној доминацији једног пола у одређеном занимању - или у релативном смислу, односно већем уделу једног пола у односу на очекивани удео. Видети такође: вертикална сегрегација; хоризонтална сегрегација

Additional notes and information

На пример, како су жене углавном заступљене на збирном нивоу међу запосленим становништвом, њихов очекивани удео у једном занимању могао би бити мањи од удела мушкараца ако би били распоређени на исти начин као и мушкарци у свим занимањима. У пракси, конципирање родне сегрегације у релативном смислу може бити проблематично, јер главни разлог зашто постоји тенденција да жене чине мање од 50% запослене радне снаге јесте родна подела кућног рада и несразмеран удео жена у неплаћеном збрињавању и кућном раду. Према томе, оправдано је почетно одређивање родне равноправности мерењем сегрегације да ли је један или други пол у већини на неком занимању или на радном месту (користећи апсолутне термине).