Description

dominacija jednog spola u određenom zanimanju ili veća zastupljenost jednog spola u odnosu na očekivanu zastupljenost

Additional notes and information

Na primjer, budući da su žene u pravilu podzastupljene u populaciji zaposlenih, njihov očekivani udio u određenom zanimanju može biti manji od udjela muškaraca kada bi njihova distribucija u svim zanimanjima bila ista kao i kod muškaraca. U praksi koncipiranje rodne segregacije na temelju relativnih vrijednosti može biti problematično jer je glavni razlog zbog kojega žene obično čine manje od 50 % zaposlene radne snage rodna raspodjela kućanskih poslova te neproporcionalan udio žena u neplaćenoj skrbi i kućanskim poslovima. Dakle, smislena početna pretpostavka rodne ravnopravnost jest izmjeriti segregaciju, tako da se utvrdi koji od spolova čini većinu u nekom zanimanju ili na nekom radnom mjestu (u apsolutnim vrijednostima).