Description

feitelijke dominantie van één sekse in een bepaald beroep of een groter aandeel van één sekse vergeleken met het verwachte aandeel

Additional notes and information

Aangezien vrouwen op een geaggregeerd niveau bijvoorbeeld vaak ondervertegenwoordigd zijn in de werkende beroepsbevolking, zou hun verwachte aandeel in één enkel beroep lager kunnen zijn dan dat van mannen als ze op dezelfde manier als mannen zouden zijn verdeeld over alle beroepen. In de praktijk kan het moeilijk zijn gendersegregatie in relatieve termen te begrijpen, omdat de belangrijkste reden waarom vrouwen minder dan 50% van de beroepsbevolking uitmaken,is gelegen in de genderverdeling van huishoudelijk werk en het onevenredige aandeel van vrouwen in onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Bijgevolg is een redelijke uitgangsverwachting voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het meten van segregatie door vast te stellen of één van beide seksen oververtegenwoordigd is in een beroep of werkplek (absoluut gezien).