Description

viena dzimuma faktisks pārsvars noteiktā profesijā vai viena dzimuma lielāks īpatsvars attiecībā pret paredzēto īpatsvaru

Additional notes and information

Piemēram, tā kā sievietes nav pietiekami pārstāvētas kopējā nodarbināto iedzīvotāju līmenī, viņu paredzamais īpatsvars vienā profesijā var būt zemāks nekā vīriešiem, ja viņas būtu sadalītas tāpat kā vīrieši visās profesijās. Praksē, dzimumu segregācijas iegūšana relatīvā izteiksmē var būt problemātiska, jo galvenais iemesls, kāpēc sievietes pārstāv mazāk nekā 50 % nodarbinātā darbaspēka ir darba dalīšana pēc dzimuma principa mājsaimniecībās un sieviešu nesamērīgais īpatsvars neatalgotā aprūpes un mājsaimniecības darbā. Tāpēc saprātīgas sākotnējās gaidas attiecībā uz dzimumu līdztiesību ir mērīt segregāciju, mērot, vai viens no dzimumiem ir vairākumā kādā profesijā vai darbavietā (absolūtā izteiksmē).