Description

predominarea unui sex într-o ocupație anume sau o proporție mai mare a unui sex față de procentul așteptat

Additional notes and information

De exemplu, având în vedere că la nivel general, cumulat femeile sunt în general subreprezentate în raport cu populația generală, proporția lor într-o singură ocupație poate fi mai mică decât cea a bărbaților dacă ar fi distribuite la fel ca bărbații în toate ocupațiile. În practică, conceperea segregării de gen în termeni relativi poate fi problematică deoarece principalul motiv pentru care femeile reprezintă în general mai puțin de 50 % din populația ocupată este diviziunea de gen a muncii casnice și disproporția dintre femei şi bărbaţi în efectuarea de munci casnice neplătite. Ca atare, un punct de pornire rezonabil pentru egalitatea de gen este să se măsoare segregarea, măsurând dacă într-o ocupație sau la un loc de muncă un sex sau celălalt reprezintă majoritatea (prin valori absolute).