Description

et køns numeriske majoritet inden for et bestemt erhverv eller en højere andel af et køn i forhold til den forventede andel på bestemte poster

Additional notes and information

Da kvinder f.eks. har en tendens til - samlet set - at være underrepræsenteret i den del af befolkningen, der er i beskæftigelse, kan den forventede andel kvinder inden for et givet erhverv være lavere end mænds, hvis de var fordelt på tværs af alle erhverv på samme måde som mænd. I praksis kan det være problematisk at betragte kønsopdeling i relative termer, da hovedårsagen til, at kvinder har en tendens til at udgøre mindre end 50 % af den beskæftigede arbejdsstyrke er, at arbejdet i hjemmet primært varetages af kvinder, og at kvinder ligeledes står for en uforholdsmæssig stor andel af det ulønnede omsorgsarbejde og de huslige pligter. Derfor er det et fornuftigt udgangspunkt for forventningen til kønsligestilling, at man måler kønsfordelingen ved at registrere, om det ene eller det andet køn udgør hovedparten i et givet erhverv eller på en given arbejdsplads (i absolutte termer).