Description

Samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka, johon ei liity mitään syrjintää sukupuolen tai siviilisäädyn perusteella, kun otetaan huomioon kaikki palkkaan tai muihin korvauksiin liittyvät seikat

Additional notes and information

Koska palkkarakenteet ja työn luokitusjärjestelmät voivat olla vääristyneitä, useat naisten tekemät työt luokitellaan alemmille tasoille.