Description

stejná odměna za práci, které je přisuzována stejná hodnota, bez diskriminace z důvodu pohlaví nebo rodinného stavu, s přihlédnutím ke všem hlediskům a podmínkám odměňování

Additional notes and information

Povolání, která většinou vykonávají ženy, bývají často posuzována jako méněcenná, a to z důvodu nevyváženosti systémů odměňování a klasifikace pracovních činností.