Description

Võrdne tasu töö eest, millele on omistatud võrdväärne väärtus, diskrimineerimata soo või perekonnaseisu alusel, arvestades kõiki töötasu aspekte ja tasustamise tingimusi

Additional notes and information

Kuna töötasustruktuurid ja tööde liigitamise süsteemid võivad olla erapoolikud, liigitatakse enamik naiste tehtud töödest madalamale tasemele.