Description

jednaka plaća za rad kojemu je pridružena jednaka vrijednost, pri čemu ne postoji diskriminacija po osnovi spola ili bračnog statusa osobe koja obavlja rad te uključuje sve oblike plaće, kao i uvjete pod kojima se osigurava naknada za rad

Additional notes and information

S obzirom na to da platne strukture i sustavi klasifikacije poslova mogu biti pristrani, postoji sklonost nižem klasificiranju poslova koje obavlja većina žena.