Description

vienāda samaksa par līdzvērtīgu darbu, nediskriminējot dzimuma vai ģimenes stāvokļa dēļ, ņemot vērā visus samaksas aspektus un atalgojuma nosacījumus

Additional notes and information

Tā kā samaksas struktūras un darbu klasifikācijas sistēmas var būt neobjektīvas, darbus, kurus parasti ieņem sievietes, klasificē zemākos līmeņos.