Description

enako plačilo za delo, ki se mu pripisuje enaka vrednost, brez diskriminacije na podlagi spola ali zakonskega stanu ob upoštevanju vseh vidikov plačila in pogojev nagrajevanja

Additional notes and information

Ker so lahko strukture plačila in sistemi razvrstitve delovnih mest pristranski, so dela, ki jih večinoma opravljajo ženske, razvrščena na nižje stopnje.