Description

Једнака плата за рад једнаке вредности, без дискриминације на основу пола или брачног статуса, с обзиром на све аспекте плаћености и услова накнаде. Видети такође: родни јаз у платама

Additional notes and information

Будући да структуре надокнада и системи класификације послова могу бити пристрасни, послови које обавља већина жена имају тенденцију да буду класификовани на ниже нивое.