Description

lige løn for arbejde, som anses for at have samme værdi, uden forskelsbehandling på grundlag af køn eller civilstand, i forhold til alle aspekter omkring løn og lønvilkår

Additional notes and information

Da lønstrukturer og jobklassificeringssystemer kan være kønsopdelte, er der en tendens til, at de job, der hovedsagelig varetages af kvinder, er klassificeret og dermed aflønnet på et lavere niveau.