Description

paga ugwali għal xogħol li għalih huwa attribwit valur ugwali, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tas-sess jew tal-istat ċivili, fir-rigward tal-aspetti kollha tal-paga u l-kundizzjonijiet tar-remunerazzjoni

Additional notes and information

Minħabba li l-istrutturi tal-pagi u s-sistemi ta' klassifikazzjoni tal-impjiegi jistgħu jkunu ppreġudikati, l-impjiegi magħmula mill-biċċa l-kbira tan-nisa għandhom it-tendenza li jkunu kklassifikati f'livelli aktar baxxi.